Đổi mới hệ thống tổ chức y tế địa phưong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chăm sóc và bảo vệ sức...

Hệ thống y tế của Việt Nam về mặt chuyên môn đang chia làm hai cấp (tạm gọi như vậy)  đó là hệ thống y tế chuyên sâu bao gồm các bệnh viện, các viện nghiên cứu, các đơn vị y tế dự phòng phòng chống dịch bệnh tuyến Trung ương và các cơ sở đặt tại các thành phố trọng điểm mang tính quản lý theo vùng.

Lễ hội chay dân gian cổ truyền làng Hoạch Trạch

Hoạch Trạch là một làng cổ lớn nhất trong 6 làng của xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Làng có tên nôm là làng Vạc, tên ấy được ghi trong văn bia chùa Thánh Thọ của làng vào năm 1578.

Hợp và chia các đơn vị hành chính, việc cần bànViệc hợp nhất, chia tách hoặc điều chỉnh địa giới hành chính trên đất nước ta trong tiến trình lịch sử là sự kiện phổ biến xưa nay. Nghiên cứu và hệ thống những sự kiện này là một công trình khoa học lớn và phải thể hiện bằng một tập sách dày mới có thể giải trình, mà cũng chỉ giải trình được những vấn đề căn bản, không thể giải mã được hết những sự kiện đã diễn ra trên đất nước ta cũng như từng tỉnh.
Minh văn Bùi Thị Hý kỳ 7: Bùi gia cổ địa linh đồ

Trong khảo cổ học, tìm được bản đồ cổ chỉ dẫn di tích ở Việt Nam là cực kỳ quý hiếm, dù ở bất cứ thế kỷ nào. Đây là mơ ước của các nhà khảo cổ, thế nhưng ở di tích nhà thờ họ Bùi Quang Tiền lại có di vật vô cùng hiếm ấy, đó là tấm bản đồ  được vẽ vào cuối thế kỷ XVIII, nhưng di tích và sự kiện lại ghi ở thế kỷ XV theo một bản đồ cổ trước đó.

Get the Flash Player to see this player.
116876
IP: 54.80.103.120